Activity

We offer custom injection molding. We sell buckets for food and chemical industry, which optionally also labell. We are cooperating in reasearch and development withing the research project CoSiMa.

Modeliranje temperature kot faktorja na nihanje v procesu brizganja plastike

Oblikujemo pristop modeliranja vplivnih faktorjev na nihanja v procesu brizganja plastike. Pod drobnogled smo vzeli temperaturo v proizvodnem prostoru, ki lahko s sezonskimi nihanji vpliva na termične razmere med procesom brizganja. Pojavljajo se lahko nihanja v kvaliteti izdelka.

Delo izvajamo s pomočjo odprtokodnega programa OpenFOAM.