CoSiMa

Raziskovalna dejavnost na projektu CoSiMa.

Modeliranje temperature kot faktorja na nihanje v procesu brizganja plastike

Oblikujemo pristop modeliranja vplivnih faktorjev na nihanja v procesu brizganja plastike. Pod drobnogled smo vzeli temperaturo v proizvodnem prostoru, ki lahko s sezonskimi nihanji vpliva na termične razmere med procesom brizganja. Pojavljajo se lahko nihanja v kvaliteti izdelka.

Delo izvajamo s pomočjo odprtokodnega programa OpenFOAM.