Activity

We offer custom injection molding. We sell buckets for food and chemical industry, which optionally also labell. We are cooperating in reasearch and development withing the research project CoSiMa.

Udeležba na ERK konferenci

V sklopu projekta CoSiMa smo analizirali vpliv temperature zraka v izdelovalnem prostoru na temperaturo v votlini orodja. Oblikovan je bil pristop k termični analizi procesa brizganja plastike, pri čemer se lahko analizirajo geometrijski in okoljski vplivni faktorji na nihanje procesa.

V procesu brizganja plastike je temperatura površine gnezda orodja namreč pomemben dejavnik za razvoj termo-mehanskih razmer med izdelavo, ki vodijo do različnih lastnosti oz. kvalitete izdelka. Za zagotavljanje kvalitete izdelka je zato pomembno, da je temperatura površine gnezda orodja nadzorovana. Z izboljšanjem razumevanja tega vpliva se obeta izboljšanje stabilnosti proizvodnega procesa, kar pomeni dvig ekonomičnosti preko zmanjšanja količine izmeta ali pa višjo kvaliteto izdelkov.

Rezultati so bili strnjeni v konferenčni prispevk, s katerim smo sodelovali na 28. mednarodni Elektrotehniški in računalniški konferenci – ERK (28th International Electrotechnical and Computer Science Conference), ki je potekala 23. in 24. septembra 2019 v Hotelu Bernardin v Portorožu.

Spletni zbornik / Online Proceedings