Dejavnost

Nudimo brizganje po naročilu. Prodajamo vedra za prehrambeno in kemično industrijo, ki jih po želji tudi etiketiramo. Sodelujemo v raziskavah in razvoju brizganja v okviru projekta CoSiMa.

Udeležba na ERK konferenci

V sklopu projekta CoSiMa smo analizirali vpliv temperature zraka v izdelovalnem prostoru na temperaturo v votlini orodja. Oblikovan je bil pristop k termični analizi procesa brizganja plastike, pri čemer se lahko analizirajo geometrijski in okoljski vplivni faktorji na nihanje procesa.

V procesu brizganja plastike je temperatura površine gnezda orodja namreč pomemben dejavnik za razvoj termo-mehanskih razmer med izdelavo, ki vodijo do različnih lastnosti oz. kvalitete izdelka. Za zagotavljanje kvalitete izdelka je zato pomembno, da je temperatura površine gnezda orodja nadzorovana. Z izboljšanjem razumevanja tega vpliva se obeta izboljšanje stabilnosti proizvodnega procesa, kar pomeni dvig ekonomičnosti preko zmanjšanja količine izmeta ali pa višjo kvaliteto izdelkov.

Rezultati so bili strnjeni v konferenčni prispevk, s katerim smo sodelovali na 28. mednarodni Elektrotehniški in računalniški konferenci – ERK (28th International Electrotechnical and Computer Science Conference), ki je potekala 23. in 24. septembra 2019 v Hotelu Bernardin v Portorožu.

Spletni zbornik / Online Proceedings