NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

eu-skladi

eu-skladi-logo-h

Podjetje »TEHNOPLAST« Anton Krebelj s.p. je inovativno podjetje, ki razvija in proizvaja izdelke večjih dimenzij iz termoplastov s tehnologijo brizganja. Glavni izdelek predstavljajo posode – vedra različnih velikosti od 1 litra do 18 litrov z možnostjo unikatnega etiketiranja izdelka. Poleg tega podjetje prodaja tudi storitve razvoja tehnologije brizganja zahtevnih izdelkov z uporabo najsodobnejših orodij za izvedbo preračunov in simulacij.

VAV-9 – Vavčer za pripravo digitalne strategije

Zaradi zahtev kupcev in želje po povečanju svoje učinkovitosti dela potrebujemo za nadaljnji normalen razvoj podjetja učinkovito poslovanje podjetja. V ta namen bomo izdelali strategijo razvoja za digitalizacijo vseh procesov v podjetju, kot osnovo za pravilen razvoj vseh procesov v podjetju. S tem namenom smo pridobili sredstva za izdelavo strategije v okviru javnega poziva SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA: VAV-9 – Vavčer za pripravo digitalne strategije.

V okviru aktivnosti povezanih z izvedbo aktivnosti »Priprava digitalne strategije za podjetje »TEHNOPLAST Anton Krebelj s.p.« planiramo realizacijo naslednjih aktivnosti:

  •  izdelava analize izhodiščnega stanja na področju digitalizacije vseh vrst procesov v podjetju,
  • izdelava SWOT analize podjetja za izvedbo digitalne transformacije podjetja
  • izdelava ocene željenega stanja v podjetju po izvedbi digitalne transformacije procesov,
  • priprava ukrepov potrebnih za dosego željenega stanja na področju digitalizacije vseh poslovnih,
  • izpis digitalne strategije

Vse aktivnosti bo za nas izvajalo  podjetje Antech d.o.o. – Anton Frlic

Termin izvajanja projekta: 12.2021 do 03.2022

Za projekt bomo pridobili subvencionirana sredstva – odobrena sredstva s strani SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA v višini 9.000 €.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

www.eu-skladi.si

VAV-11 – Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Zaradi zahtev kupcev in želje po dvigu verodostojnosti podjetja predvsem do tujih partnerjev potrebujemo za nadaljnji normalen razvoj podjetja statusno preoblikovanje iz statusne oblike s.p. v d.o.o. V ta namen bomo izvedli univerzalno statusno preoblikovanje podjetja in prenesli celotno poslovanje iz s.p. na d.o.o. S tem namenom smo pridobili sredstva za izvedbo statusnega preoblikovanja v okviru javnega poziva SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA: VAV-11 – Vavčer za statusno preoblikovanje družb.

V okviru aktivnosti povezanih z izvedbo aktivnosti »Statusno preoblikovanje podjetja »TEHNOPLAST Anton Krebelj s.p.« planiramo realizacijo naslednjih aktivnosti:

  • pregled obstoječega poslovanja in priprava potrebnih računovodskih izkazov za preoblikovanje,
  • revidiranje računovodskih izkazov,
  • priprava vseh pravnih aktov potrebnih za preoblikovanje,
  • overjanje dokumentov pri notarju,
  • ureditev registracije novega podjetja pri pristojnih organih

Vse aktivnosti bo za nas izvajalo  podjetje APM Posvet Ana Pogačnik s.p.

Termin izvajanja projekta: 09.2021 do 05.2022.

Za projekt bomo pridobili subvencionirana sredstva – odobrena sredstva s strani SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA v višini 5.000 €.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

www.eu-skladi.si