CoSiMa

Raziskovalna dejavnost na projektu CoSiMa.

Udeležba na 12. Industrijskem Forumu IRT 2021

Na 12. Industrijskem Forumu IRT 2021 smo s konzorcijskimi partnerji v okviru projekta CoSiMa sodelovali s predstavitvijo rezultatov določevanja zaostalih napetosti pri brizganju amorfnih polimerov. Industrijski forum 2021 je potekal 21. in 22. junija preko spleta.

logos_all_03

V okviru konzorcijskega projekta Povezovanje simulacij, strojev in orodij za optimizacijo procesa proizvodnje polimernih izdelkov (CoSiMa) smo na forumu sodelovali konzorcijski partnerji: Fakulteta za tehnologijo polimerov, Tehnoplast Anton Krebelj s.p. in TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije.

2021-10-05-cosima_na_forumu_IRT

Predstavili smo rezultate opravljene raziskave z naslovom Določevanje zaostalih napetosti pri brizganju amorfnih polimerov. Pri predelavi polimerov nastajajo v izdelku napetosti, ki so posledica različnih dejavnikov. Pri brizganju sta to predvsem temperatura orodja in hitrost brizganja. Te napetosti, ki jih imenujemo tudi zaostale napetosti, pogosto vodijo do nastanka napak, ki se pokažejo s časom. Zaostale napetosti so napetosti v materialu ali strukturi, ki obstajajo v materialu po predelavi brez delovanja kakršnekoli zunanje sile ali termičnega gradienta. Polikarbonat je amorfen, običajno prozoren polimer, pri njem se napake pogosto pojavijo v obliki tankih razpok. Njihov nastanek je posledica zaostalih napetosti v materialu. Največkrat se pojavijo ob stiku z raztopinami detergenta, topil in podobno. Vrednost zaostalih napetosti smo v eksperimentalni raziskavi določili z metodo DMA, in sicer iz modula izgub, ki je sestavljen iz izgub, ki so posledica ireverzibilnega gibanja molekul in zaostalih napetosti, ki se prav tako sproščajo ireverzibilno. Vrednost napetosti, ki so posledica pogojev brizganja, smo določili iz razlike v modulu izgub med temperiranim in zelo počasi ohlajenim materialom, pri katerem predvidevamo, da ni zaostalih napetosti, oziroma so zanemarljivo majhne. Enako pa smo določili vrednosti iz vzorcev katerim smo napetosti popuščali s segrevanjem na 100 °C za eno in 3 ure. Ugotovili smo, da se večina napetosti sprosti že v prvi uri temperiranja. V nadaljnjem delu bomo določali, kakšne zaostale napetosti so še sprejemljive, da ne pride do razpokanja zaradi okoljskih vplivov.

2021-10-05-cosima_na_forumu_IRT2

2021-10-05-cosima_na_forumu_IRT3

RaziskavaDoločevanje zaostalih napetosti pri brizganju amorfnih polimerov, ki je bila predstavljena na Industrijskem forumu 2021, je objavljena v Zborniku Industrijski forum IRT 2021, Vir znanja in izkušenj za stroko, urednik Švetak D., Portorož, 21.-22.6.2021, na strani 25.

Delo sta sofinancirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru operacije Povezovanje simulacij, strojev in orodij za optimizacijo procesa proizvodnje polimernih izdelkov – CoSiMa (šifra operacije OP20.03539).