CoSiMa

Raziskovalna dejavnost na projektu CoSiMa.

Temperaturno polje dvognezdnega orodja

S parterji simuliramo temperaturno obnašanje med izdelavo plastičnega izdelka za orodje z dvema gnezdoma.

Toploto, ki jo odda izdelek smo izračunali za samo eno od dveh enakih votlin. Izračunano toploto enega izdelka nato dvakrat upoštevamo v simulaciji temperature orodja. S tem smo skrajšali čas računanja. S pomočjo simulacije ugotovimo čas, ki je potreben, da se temperatura orodja neha spreminjati in postopek izdelave ustali. Raziskujemo tudi vpliv temperature zraka na temperaturo orodja in nihanje procesa.

Spremljamo pomen prestopnostnega koeficienta, ki je predpostavljen na zunanji površini orodja in zajema vpliv naravne konvekcije zraka ter radiacije toplote v okolico. V obzir vzamemo tudi dolivni sistem in variacije oblike hladilnih kanalov. Tako napovedujemo temperaturno polje izdelka, orodja in toplotne tokove.