CoSiMa

Raziskovalna dejavnost na projektu CoSiMa.

CoSiMa

Sodelujemo na raziskovalno-razvojnem projektu CoSiMa, s področja S4: (S)INDUSTRIJA 4.0, tovarne prihodnosti, pri čemer se nadgrajuje digitalizacija in avtomatizacija.

V okviru CoSiMa projekta se razvija sistem za adaptivno delovanje stroja z vidika procesnih parametrov.
Izbira procesnih parametrov je vezana na posebnosti izdelka, kar nastavljalci upoštevajo po izkustvih, dandanes pa jim je z razvojem simulacijskih orodij mogoče olajšati delo in prihraniti čas.
CoSiMa razvija inormacijska povezava med numerično simulacijo brizganja, brizgalnimi stroji in orodji, na katerih lahko senzorika omogoči vpogled v razmere med izdelavo.
Ta povezava sledi smerinicam Industrije 4.0, s čimer se stremi k večji produktivnosti in dodani vrednosti.