CoSiMa

Raziskovalna dejavnost na projektu CoSiMa.

Partnerji projekta CoSiMa nadaljujemo z izvedbo aktivnosti na zbiranju in analizi proizvodnih podatkov

Z izvajanjem projekta Povezovanje simulacij, strojev in orodij za optimizacijo procesa proizvodnje polimernih izdelkov (CoSiMa) smo partnerji na projektu, z do sedaj izvedenimi aktivnostmi, dosegli pomemben napredek. Realizirali smo prve strojne in programske prototipe izdelkov ter prototipna orodja za eksperimentalna testiranja, ki so namenjeni za podporo nadaljnjih aktivnosti na optimizaciji procesa brizganja, kjer bomo lahko avtomatsko spreminjali nastavitve na brizgalnih strojih.


Slednje so odvisne od izkušenj operaterja brizgalnega stroja in dokaj zahtevno opravilo glede na kompleksnost brizganega izdelka. Za uspešno izvedbo in obvladovanje posameznih mehatronskih gradnikov znotraj proizvodnega cikla brizganja, pripravljamo namenski optimizacijski sistema, ki omogoča nadzor nad procesnimi parametri ter aktivacijo sprememb na brizgalnem stroju. V sam proces razvoja povezave simulacij, orodij in strojev smo vključili še orodjarje in predelovalce plastičnih mas.

V dveh letih trajanja projekta smo se posvetili razvoju in izdelavi namenske senzorske elektronike za vgradnjo na brizgalna orodja, izmenjavi podatkov med brizgalnim strojem ter simulacijskim programom brizganja, modeliranju vplivnih faktorjev v brizgalnem procesu, analizi vpliva temperature zraka v izdelovalnem prostoru na temperaturo v votlini orodja in analizi tokovnih razmer. Kljub epidemiji koronavirusa in sprejetim ukrepom Covid-19 smo v lanskem letu izpeljali večino načrtovanih aktivnosti. Za izbrane termoplastične polimerne materiale smo opravili celotno karakterizacijo materialnih lastnosti, katerih rezultati bodo prišli prav pri množičnih industrijskih testiranjih optimizacijskega sistema. Na skonstruiranih in izdelanih prototipnih brizgalnih orodjih, bomo v nadaljevanju opravili večje število testiranj optimizacijskega sistema z različnimi materiali, kot je to že bilo predvideno v lanskem letu. V letošnjem letu nas poleg obsežnih testiranj čaka še validacija optimizacijskega sistema, kjer bomo stestirali še posamezne funkcionalnosti.