Activity

We offer custom injection molding. We sell buckets for food and chemical industry, which optionally also labell. We are cooperating in reasearch and development withing the research project CoSiMa.

Analiza tokovnih razmer v hladilnih kanalih

Pri analizi nihanja procesa zaradi temperature v prostoru nadgrajujemo pristop modeliranja.
Na ERK konferenci smo predstavili prenos toplote v trdnem delu orodja, delo pa nadaljujemo z analizo tokovnih razmer v hladilnih kanalih. S programskim orodjem OpenFOAM imamo možnost modeliranja prenosa toplote med turbulentnim tokom vode v hladilnih kanalih in trdnim orodjem.