CoSiMa

Raziskovalna dejavnost na projektu CoSiMa.

Analiza tokovnih razmer v hladilnih kanalih

Pri analizi nihanja procesa zaradi temperature v prostoru nadgrajujemo pristop modeliranja.
Na ERK konferenci smo predstavili prenos toplote v trdnem delu orodja, delo pa nadaljujemo z analizo tokovnih razmer v hladilnih kanalih. S programskim orodjem OpenFOAM imamo možnost modeliranja prenosa toplote med turbulentnim tokom vode v hladilnih kanalih in trdnim orodjem.